VI PÅ PROFOOD

Vi är långsiktigt lagda. Det betyder kontinuitet, låg personalomsättning och långa relationer med kunder och leverantörer. Vi är dryga dussinet, alla med samma inställning till god och personlig service. Antingen det gäller reservdelar för tillfälliga stopp, snabb leverans av förbrukningsmaterial eller långsiktiga lösningar som maskininvesteringar, löpande service på befintlig maskinpark eller utveckling av nya charkprodukter.

 

Profood

1993 köpte vi egen fastighet, en nästan hundraårig byggnad som varit marknadshall för småboskap och svin. Vi totalrenoverade och fick en modern, funktionell arbetsplats med kontor och lager under samma tak.