Korvklippare

Inotec levererar automatiska system för isärklippning av korv. Korvklipparna, som jobbar med hög precision och hastighet, kan med fördel kompletteras med extra system för sortering, räkning av önskat antal med mera.

Läs Mer >

Korvklippare

Inotec levererar automatiska system för isärklippning av korv. Korvklipparna, som jobbar med hög precision och hastighet, kan med fördel kompletteras med extra system för sortering, räkning av önskat antal med mera.

LEVERANTÖR:

inotecgmbh.de

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.