Skinners

Majas skinners och svålmaskiner är bland marknadens bästa, säkraste och mest effektiva. Majas utbud stärker oss i erbjudandet om ökad förädling och att leverera färdigprodukter, skivat och packat, till butik. Majas erkänt höga effektivitet för skinners gäller också för fisk och fågel. Majas samt ismaskiner för kuber och flakes stärker vårt utbud för fågel- och fiskindustri.

Läs Mer >

Skinners

Majas skinners och svålmaskiner är bland marknadens bästa, säkraste och mest effektiva. Majas utbud stärker oss i erbjudandet om ökad förädling och att leverera färdigprodukter, skivat och packat, till butik. Majas erkänt höga effektivitet för skinners gäller också för fisk och fågel. Majas samt ismaskiner för kuber och flakes stärker vårt utbud för fågel- och fiskindustri.

LEVERANTÖR

www.maja.de

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.