FLAKERS/CHRUSHER

Ekomex ”Chrushers” finns i flera utföranden med kapaciteter upp till 12.000 kg/tim. i utföranden för singelblock eller avsedda för matning med transportör. Maskinerna klarar djupfrysta block ned till -20°C. Robust utförande och mekanisk stabilitet borgar för lång livslängd.

Läs Mer >

FLAKERS/CHRUSHER

Ekomex ”Chrushers” finns i flera utföranden med kapaciteter upp till 12.000 kg/tim. i utföranden för singelblock eller avsedda för matning med transportör. Maskinerna klarar djupfrysta block ned till -20°C. Robust utförande och mekanisk stabilitet borgar för lång livslängd.

LEVERANTÖR

 

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.