Certifikat

På Profood har vi alltid varit noga med kvalitet, ursprung, spårbarhet och garantier. Detta gäller såväl i praktik och dagligt arbete som i formalia och dokumentation. I listan här intill hittar du intyg och certifikat från våra leverantörer. 

Om du skulle sakna något, hör av dig direkt till Peter på peter.martensson@profood.se.