Maskiner

Flakers / Crushers

Ekomex ”Crushers” finns i flera utföranden med kapaciteter upp till 12.000 kg/tim, i utföranden för singelblock eller avsedda för matning med transportör. Maskinerna klarar djupfrysta block ned till -20°C. Robust utförande och mekanisk stabilitet borgar för lång livslängd.

Leave a Reply