Maskiner

Saltinjektorer

Tyska Schröder är en stark tillverkare av saltinjektorer och massörer. De har ett gediget gott rykte för sin kvalitet och service. Utrustningen håller genomgående hög nivå, såväl för teknik och drift som styrning och automationsgrad. Helmut Schröder startade företaget 1966 som återförsäljare av maskiner till charkindustrin. Deras serviceavdelning växte i styrka, efter tio år startade de egen maskinproduktion, inom saltning. Efter ytterligare tio år kom den första injektorn, året efter som hel produktionslinje. En viktig parameter för Schröder har alltid varit att all utrustning ger ett över tiden jämnt resultat enligt önskad nivå.

Leave a Reply