BLANDARE, MASSÖRER/TUMLARE

Schröder samt Ekomex erbjuder ett stort urval av maskiner med hög kvalitet. Vi har blandare och tumlare / massörer i storlekar från småskalig produktion upp till storskalig industri.

Läs Mer >

BLANDARE, MASSÖRER/TUMLARE

Schröder samt Ekomex erbjuder ett stort urval av maskiner med hög kvalitet. Vi har blandare och tumlare / massörer i storlekar från småskalig produktion upp till storskalig industri.

LEVERANTÖR

 

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.