Ismaskiner

Maja tillverkar ismaskiner för framställning av all slags is – kuber, flakes, flingor med mera. Kvaliteten på maskinerna är mycket hög, man både konstruerar och tillverkar alla delar själva. Därav den över tid mycket goda driftsekonomin. Maja ismaskiner finns i utföranden för mindre butiker upp till storindustri.

Läs Mer >

Ismaskiner

Maja tillverkar ismaskiner för framställning av all slags is – kuber, flakes, flingor med mera. Kvaliteten på maskinerna är mycket hög, man både konstruerar och tillverkar alla delar själva. Därav den över tid mycket goda driftsekonomin. Maja ismaskiner finns i utföranden för mindre butiker upp till storindustri.

LEVERANTÖR

maja.de

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.