Saltinjektorer

Danska Fomaco är en ledande tillverkare av saltinjektorer med hög precision och exakt insprutning av alla typer av saltlake. Alla funktioner programmeras via touchscreen; tryck, hastighet, nerhållartryck både vid upp- och nedåtgående rörelse på nålbryggan. Marknadens effektivaste filtersystem garanterar korrekt insprutning av alla typer av produkter, med eller utan ben. Specialmodeller för fågel- och fiskprodukter.

Läs Mer >

Saltinjektorer

Danska Fomaco är en ledande tillverkare av saltinjektorer med hög precision och exakt insprutning av alla typer av saltlake. Alla funktioner programmeras via touchscreen; tryck, hastighet, nerhållartryck både vid upp- och nedåtgående rörelse på nålbryggan. Marknadens effektivaste filtersystem garanterar korrekt insprutning av alla typer av produkter, med eller utan ben. Specialmodeller för fågel- och fiskprodukter.

LEVERANTÖR

www.fomaco.com

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.