Saltinjektorer

Tyska Schröder är en stark tillverkare av saltinjektorer och masserare. De har ett gediget gott rykte för sin kvalitet och service. Utrustningen håller genomgående hög nivå, såväl för teknik och drift som styrning och automationsgrad. Helmut Schröder startade företaget 1966 som återförsäljare av maskiner till charkindustrin. Deras serviceavdelning växte i styrka, efter tio år startade de egen maskinproduktion, inom saltning. Efter ytterligare tio år senare kom den första injektorn, året efter som hel produktionslinje. En viktig parameter för Schröder har alltid varit att all utrustning ger ett över tiden jämnt resultat enligt önskad nivå.

Läs Mer >

Saltinjektorer

Tyska Schröder är en stark tillverkare av saltinjektorer och masserare. De har ett gediget gott rykte för sin kvalitet och service. Utrustningen håller genomgående hög nivå, såväl för teknik och drift som styrning och automationsgrad. Helmut Schröder startade företaget 1966 som återförsäljare av maskiner till charkindustrin. Deras serviceavdelning växte i styrka, efter tio år startade de egen maskinproduktion, inom saltning. Efter ytterligare tio år senare kom den första injektorn, året efter som hel produktionslinje. En viktig parameter för Schröder har alltid varit att all utrustning ger ett över tiden jämnt resultat enligt önskad nivå.

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.