Snabbhackor

Cutmix och Cutmix V från K&G Wetter har öppen konstruktion, utan svåråtkomliga gömslen. De sluttande ytorna gör maskinerna extremt lätta att rengöra. Hög maskineffekt och K&G Wetters knivsystem borgar för korta processtider. Hög precision och kvalitet ger omvittnat pålitlig produktion, år efter år.

Läs Mer >

Snabbhackor

Cutmix och Cutmix V från K&G Wetter har öppen konstruktion, utan svåråtkomliga gömslen. De sluttande ytorna gör maskinerna extremt lätta att rengöra. Hög maskineffekt och K&G Wetters knivsystem borgar för korta processtider. Hög precision och kvalitet ger omvittnat pålitlig produktion, år efter år.

LEVERANTÖR

K+G Wetter

PRODUKTER

Vi känner våra produkter väl sedan många år. Vi kan sätta samman en helt ny produktionslinje för en helt ny produkt lika väl som att komplettera eller förstärka en länk i befintlig produktionskedja. Eftersom kryddor och förbrukningsmaterial är stort och viktigt för oss har vi kontroll på hela kedjan – till smaken på den färdiga produkten.